Spreekwoorden over klok

Als de klok luidt zit er een engel in de toren.

Als de avondklok (of moderner: fabrieksfluit) te horen is dan zit het werk erop en mag je naar huis


Dat klinkt als een klok.

Daar is niets op aan te merken.


De brandklok luiden.

Erg tekeer gaan.


Die maar één klok hoort hoort maar één toon.

Om een goed oordeel te kunnen vormen moet je naar beide partijen luisteren.


Hij heeft een naam die klinkt als eenklok.

Hij staat erg goed bekend.


Hij is een man van de klok.

Hij komt altijd keurig op tijd.


Hij luidt de klok maar schaft niet.

Je kunt niet van zijn beloftes op aan.


Hij weet wat de klok geslagen heeft.

Hij is goed op de hoogte.


Iets aan de grote klok hangen.

Ruchtbaarheid geven aan iets.


Iets aan de klokkereep hangen.

Iets aan iedereen vertellen.